ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Využijte štědré státní dotace

Využijte štědré státní dotace

Využijte štědré státní dotace

Kotlíková dotace


  • Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.
  • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
  • Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.
  • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.
  • Žadatel je fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník rodinného domu k trvalému. bydlení.
  • Mikroopatření již není od roku 2017 nutné.
  • Je možné žádat i na již realizované instalace.


Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Nyní je nejvyšší čas na přípravu!

Připravujeme podklady a pomáháme zákazníkům získat dotace.

Vyplňte nabídkový formulář a domluvíme vše potřebné

Dotace 35 000 – 140 000 Kč

Nová zelená úsporám (2021-2030)


Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že odstartoval příjem žádostí o dotace v novém programovém období.

Dotace jsou určeny mj. na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla např. za tepelné čerpadlo. Dotaci lze také využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo nebo na systém řízeného větrání se ZZT. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy a nově se dotace vztahuje i na tepelná čerpadla vzduch-vzduch (s energetickou třídou minimálně A++).

Ze sortimentu Mitsubishi Electric lze získat dotaci na např. na:

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: až 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: až 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: až 140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: až 60 000 Kč

Centrální systém řízeného větrání se ZZT: až 100 000 Kč

Decentrální systém řízeného větrání se ZZT: až 75 000 Kč

Aktualizace 1.4.2022

Od 29. března došlo k úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 000 Kč. 

Seznam zaregistrovaných výrobků Mitsubishi Electric naleznete zde: SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz)