Využijte štědré státní dotace

Využijte štědré státní dotace

Využijte štědré státní dotace

Nová zelená úsporám

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie. 

Dotace se poskytuje na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.
Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění a nově od 09/2023 také na výměnu plynového kotle (staršího 20 let) za tepelné čerpadlo.
Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.
Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.
Žadatel je fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník rodinného domu k trvalému. bydlení.
Je možné žádat i na již realizované instalace.
Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Nyní je nejvyšší čas na přípravu!
Kontaktuje naše instalační partnery, kteří Vám pomohou zajistit vše potřebné.
Získejte dotace 35 000 až 140 000 Kč!
Seznam zaregistrovaných výrobků Mitsubishi Electric naleznete zde: SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz)

Nová zelená úsporám (2021-2030)


Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že odstartoval příjem žádostí o dotace v novém programovém období.

Dotace jsou určeny mj. na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla např. za tepelné čerpadlo. Dotaci lze také využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo nebo na systém řízeného větrání se ZZT. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy a nově se dotace vztahuje i na tepelná čerpadla vzduch-vzduch (s energetickou třídou minimálně A++).

Ze sortimentu Mitsubishi Electric lze získat dotaci na např. na:

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: až 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: až 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: až 140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: až 60 000 Kč

Centrální systém řízeného větrání se ZZT: až 100 000 Kč

Decentrální systém řízeného větrání se ZZT: až 75 000 Kč

Od září 2023 lze z dotačního programu Nová zelená úsporám získat dotaci na výměnu starého plynového kotle za tepelné čerpadlo. 
Výše dotace je 80 až 140 tisíc Kč podle typu tepelného čerpadla a druhu instalace.

Jaké jsou podmínky dotace?
  • Plynový kotel nebo topidlo je starší 20 let
  • Novým zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo
  • Objekt splňuje min. třídu D (dle PENB)

Co je třeba doložit pro vyřízení dotace?
  • Štítek kotle nebo topidla
  • Fotodokumentaci instalace a předávací protokoly
  • Energetický štítek budovy

Kontaktuje naše zkušené instalační partnery, kteří Vám pomohou zajistit vše potřebné.