Dotace na tepelná čerpadla!

Dotace na tepelná čerpadla!

Nová zelená úsporám (2021-2030) Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že odstartoval příjem žádostí o dotace v novém programovém období.

Dotace jsou určeny mj. na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla např. za tepelné čerpadlo. Dotaci lze také využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo nebo na systém řízeného větrání se ZZT. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy a nově se dotace vztahuje i na tepelná čerpadla vzduch-vzduch (s energetickou třídou minimálně A++).

Ze sortimentu Mitsubishi Electric lze získat dotaci na např. na:

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: až 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: až 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: až 140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: až 60 000 Kč

Centrální systém řízeného větrání se ZZT: až 100 000 Kč

Decentrální systém řízeného větrání se ZZT: až 75 000 Kč
Aktualizace 1.4.2022

Od 29. března došlo k úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, konkrétně k navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 000 Kč. 

Seznam zaregistrovaných výrobků Mitsubishi Electric naleznete zde: SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz)