Modulární chladicí jednotky E series – buďte připraveni na budoucnost

Modulární chladicí jednotky E series – buďte připraveni na budoucnost

Modulární chladicí jednotky nabízejí nový pohled způsob přípravy studené nebo teplé vody a poskytují řešení problémů s prostorem, výkonem a hlukem v moderních budovách.

Modulární chladicí jednotky nabízejí nový pohled způsob přípravy studené nebo teplé vody a poskytují řešení problémů s prostorem, výkonem a hlukem v moderních budovách. 

V minulosti existovaly velmi jasné hranice mezi tím, co bylo považováno za komerční zónu, plnou obchodních budov, kanceláří a továren, a tím, co bylo považováno za rezidenční oblast. V průběhu let se tyto hranice kvůli pokračujícímu zahušťování měst rozostřily. To vede k tomu, že lidé často bydlí v blízkosti komerčních a průmyslových objektů. Tato změna vyžaduje, abychom se zamysleli nad tím, jak přistupujeme k systémům vytápění, větrání a chlazení.

Tradiční chladicí zařízení byla v minulosti často oblíbenou volbou pro celou řadu projektů a při správném použití mají na trhu stále své místo. S rostoucím počtem obyvatel měst a s nově vznikajícími měnícími se pracovními a životními zvyklostmi je však na čase znovu se zamyslet nad některými jedinečnými výhodami, které můžou modulární chladicí jednotky přinést majitelům a správcům budov.

Modulární chladicí jednotky Mitsubishi Electric e-Series používají ventilátory a kompresory s proměnlivými otáčkami a nezávislé chladivové okruhy. Díky přesné modulaci výkonu na základě teploty mají jednotky řady e-Series vyšší celkovou účinnost ve srovnání s tradičními chladicími jednotkami. Díky této úrovni řízení jsou modulární chladicí jednotky schopny přesně splnit požadavky na účinnost v projektech, u nichž je velmi proměnlivá potřeba chlazení, což v průběhu času vede k významným úsporám energie. Modulární chladicí jednotky rovněž nabízejí významně vyšší účinností a díky široké regulaci výkonu i flexibilnější provoz. 
Navrženo pro městské prostředí

Ve stále hustěji osídlených městských částech, v oblastech s omezeným prostorem, lze modulární chladicí jednotky snadno namontovat např. na střechu budovy a nabídnout tak flexibilitu při instalaci i umístění. Celkově mohou modulární systémy ve srovnání s tradičními chladicími jednotkami ušetřit mnoho prostoru.

Modulární chladicí jednotky řady e-Series využívají tepelný výměník ve tvaru písmene V. Díky tomu jsou jednotky užší, než běžné chladicí jednotky. To je ideální pro místa s omezeným prostorem nebo přístupem, které se často vyskytují v centru města.

Vzhledem k tomu, že se vedle hotelů, kanceláří a průmyslových objektů staví stále více obytné domy, je hladina hluku z provozu chladicích zařízení stále větším problémem. Modulární chladicí jednotky jsou ze své podstaty velmi tiché. Běžné chladicí jednotky jsou velmi hlučné, zatímco například modulární chladicí jednotka řady e-Series má akustický tlak od 65 dB(A) v 1 m.
Modulární redundance pro vysokou spolehlivost

Chladicí systém s více moduly může také nabídnout vysokou úroveň spolehlivosti, protože v případě selhání modulu dojde jen k omezenému vlivu na chlazení objektu. Pokud dojde k selhání jednoho modulu, ostatní budou fungovat dál a dojde ke ztrátě pouze malé části výkonu. Například v instalaci šesti modulárních chladicích jednotek, z nichž každá má výkon 180 kW, dojde při poruše jednoho kompresoru ke ztrátě pouze 8 % výkonu. Naproti tomu, pokud z jakéhokoli důvodu selže kompresor ve velkém tradičním chladicím zařízení, systém ztratí až 50 % svého výkonu. Z tohoto důvodu je modulární konstrukce zvláště vhodná pro chlazení technologií.
Vysoká účinnost a dlouhá životnost

Trvanlivost a energetická účinnost modulárních chladicích jednotek může rovněž přinést významné úspory nákladů. Modernizace starého, zastaralého systému novým zařízením nevyhnutelně přináší koncovým uživatelům lepší účinnost a spolehlivější výkon, což může vést k efektivnějšímu provozu i menší potřebě výjezdů servisu.

Oproti tradičním chladicím zařízením, jejichž dodání a nainstalování obvykle trvá mnoho týdnů, se v případě e-Serie jedná o hotový výrobek, který se na místo dodává již smontovaný, s předpřipravenými trubkami a kabeláží, a který je třeba pouze připojit k napájení. To může být výhodné zejména u projektů, které jsou časově náročné, protože se tím podstatně zkrátí doba, kterou montážní firmy stráví instalací.

Modulární chladicí jednotky Mitsubishi Electric e-Series jsou také vybaveny s vestavěným vnitřním potrubím s rozdělovačem, což zjednodušuje instalaci a údržbu, a také s digitálním indikátorem, který zobrazuje úroveň tlaku a teplotu vody, což zefektivňuje servis systémů. Tyto faktory, stejně jako nižší spotřeba energie po celou dobu životnosti, pravděpodobně také sníží celkové provozní náklady.

Technologie modulárních chladicích zařízení se neustále vyvíjí, protože se rozvíjejí technické znalosti a trh vyžaduje stále sofistikovanější přístupy k instalaci a správě chladicích zařízení. Jednotky e-Series se rychle a jednoduše instalují a splňují požadavky vládní legislativy týkající se energetické účinnosti. Pro koncové uživatele představují tichý a flexibilní produkt, který se dokáže přizpůsobit měnícím se požadavkům budov a prostředí. Tradiční chladicí jednotky z trhu zcela jistě nezmizí, ale pro projekty citlivé na hluk, výpadky, městská prostředí s omezeným prostorem je vhodné využít výhod modulárních chladicích jednotek. 
Hlavní technické vlastnosti a výhody

 • K dispozici v provedení „jen chlazení“ (model EACV-M) a „tepelné čerpadlo“ (model EAHV-M).
 • Výkon modulu 150 a 180 KW.
 • Do kaskády je možné vedle sebe připojit až 6 jednotek.
 • Použití modulárního přístupu zvyšuje spolehlivost provozu nainstalovaného zařízení, snižuje nároky na prostor a zjednodušuje transport a instalaci.
 • Vysoká účinnost (SEER až 5,52, SCOP až 3,31)
 • Široký provozní rozsah v režimu vytápění (od -15 °C do +43 °C) i chlazení (od -20 °C do 43 °C).
 • Teplota vody při chlazení 4 až 30 °C, při vytápění 25 až 55 °C
 • Regulace výkonu 8 až 100 % (4 invertní kompresory)
 • 4 nezávislé chladivové okruhy
 • Chladivo R32 s nižším GWP proti chladivu R410a
 • Nízká hlučnost
 • Hliníkový mikro kanálový výměník (model EACV-M)
 • Jednoduchá a rychlá instalace