Přechod z vytápění plynem na tepelné čerpadlo

Přechod z vytápění plynem na tepelné čerpadlo

Je možné nahradit plynový kotel a vytápět výhodně tepelným čerpadlem i u vás?

Je pochopitelné, že v době nestálých a rostoucích cen plynu lidé uvažují nad změnou vytápění plynem za vytápění tepelným čerpadlem.
Přemýšlíte nad náhradou starého plynového kotle tepelným čerpadlem, ale nevíte jestli je to možné?
Proto jsme si pro vás připravili základní informace, které potřebujete zvážit před tím, než se rozhodnete pro změnu.

Tepelné čerpadlo lze ve většině případů připojit na již existující topný systém, ať už ve vašem rodinném domě nebo i v některých bytových jednotkách. Je ale nutné zohlednit některé důležité aspekty.

Nikdy výkon tepelného čerpadla nenavrhujete podle výkonu stávajícího plynového kotle. Doporučujeme výkon tepelného čerpadla navrhnout podle tepelné ztráty objektu.
Tepelnou ztrátu objektu vám spočítá projektant nebo lze tepelnou ztrátu odhadnout např. z energetického štítku budovy nebo ze spotřeby plynu.
Předimenzované tepelné čerpadlo bude nejen zbytečně drahé, ale hrozí i cyklování tepelného čerpadla v přechodném období, kdy není k vytápění potřeba tak velký výkon. Můžete vyžít např. kalkulačky dostupné na portálu Refsite,
 
Tepelné čerpadlo je úsporné v případě, že pracuje s nižší teplotou topné vody. 
Pokud máte stávající podlahové vytápění, přechod na vytápění tepelným čerpadlem by neměl být problém.
Máte-li radiátory, poraďte se s odborníky. Plocha radiátorů, které máte nyní nainstalovány, se musí zkontrolovat. Musí se ověřit, zda velikost radiátorů bude dostatečná pro plnohodnotné vytápění i po připojení na tepelné čerpadlo. Vytápění s plynovým kotlem zpravidla pracuje s vyšší teplotou topné vody, než tepelné čerpadlo. 
Dále je nutné posoudit, zda oběhové čerpadlo vnitřní jednotky tepelného čerpadla má dostatečný tlak na překonání hydraulických odporů stávajícího systému vytápění. V praxi je toto posouzení poměrně složité, není-li k dispozici projekt vytápění. Proto doporučujeme instalaci taktovací nádoby, která oddělí okruh tepelného čerpadla od okruhu vytápění a zajistí dostatečný průtok vody přes tepelné čerpadlo. Toto řešení je sice trochu dražší a náročnější na prostor než přímé připojení tepelného čerpadla, ale vyhnete se možným problémům s nedostatečným průtokem vody, který se může vyskytnout při přímém připojení.
Pokud se rozhodnete pro přímé připojení tepelného čerpadla k otopné soustavě, není vhodné omezovat průtok vody např. termostatickými hlavicemi.

Další věc k posouzení je místo pro umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla. Máte prostor, kde byste ji mohli umístit a kde Vás a sousedy nebude obtěžovat hlukem?
Pokud chceme zaručit její stoprocentní účinnost, měla by být venkovní jednotka umístěna tak, aby byla v zimě kryta před sněhem a větrem.

Toto jsou všechno věci, které za Vás snadno vyřeší naši instalační partneři. Najděte toho, který je k Vám nejblíže na našem seznamu Partnerů a pozvěte ho na prohlídku.  Rádi Vám poradí a určitě najdou to správné řešení právě pro Vás.