Průvodce výběrem tepelného čerpadla

Průvodce výběrem tepelného čerpadla

Vybíráte-li TČ vzduch-voda pro svůj rodinný dům, vybírejte pečlivě. Mezi výrobky různých značek mohou být velké cenové, ale i kvalitativní rozdíly. Základní orientaci v problematice uvádíme v našem průvodci.

Stanovení výkonu tepelného čerpadla

Správné dimenzování tepelného čerpadla s ohledem na tepelnou ztrátu objektu je klíčové. Doporučujeme, aby tepelnou ztrátu objektu vypočítal kvalifikovaný projektant. Tepelnou ztrátu objektu lze odhadnout např. podle spotřeby plynu za minulá období, podle zastavěné plochy apod., ale vždy se jedná o odhad zatížený vetší či menší chybou.

Výkon tepelného čerpadla se zpravidla nenavrhuje na celou tepelnou ztrátu objektu, ale uvažuje se s tzv. bivalentní teplotou. Do bivalentní teploty je tepelné čerpadlo schopné pokrýt celou tepelnou ztrátu objektu. Pod bivalentní teplotou tepelnou ztrátu objektu pokrývá tepelné čerpadlo a pomocný elektrický topný článek integrovaný např. ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Bivalentní teplota se volí podle lokality objektu zpravidla mezi -5 °C až -10 °C.

V současnosti se na trhu tepelná čerpadla vzduch-voda s kompresorem On/Off již téměř nevyskytují a používají se kompresory s proměnnými otáčkami (invertor). Je nutné si ale uvědomit, že i kompresor s proměnnými otáčkami má určitý minimální výkon (zpravidla 20 až 30 % jmenovitého výkonu). Proto není vhodné výkon tepelného čerpadla předimenzovat vzhledem k tepelné ztrátě objektu, protože v přechodném období by tepelné čerpadlo mohlo začít cyklovat (výkon nutný pro vytápění je menší než min. výkon kompresoru).


Volba topné soustavy

U novostavby je topná soustava obvykle daná projektem vytápění. Nejlepší účinnosti tepelné čerpadlo vzduch-voda dosahuje s podlahovým vytápěním. I správně dimenzovaný topný systém s nízkoteplotními radiátory je pro tepelné čerpadlo vhodný. V rekonstrukcích je nutné posoudit, zda je stávající topný systém kompatibilní s teplotou vody vystupující z tepelného čerpadla. Max. teplota topné vody z tepelného čerpadla je 55 až 60 °C (chladivo R32), přičemž s ohledem na ekonomiku provozu je vhodné uvažovat s teplotou vody do 50 °C. Doporučujeme nainstalovat taktovací nádobu, aby byl hydraulický okruh tepelného čerpadla oddělen od topného systému. Objem taktovací nádoby se volí 15 až 20 l/kW výkonu tepelného čerpadla. Napřímo lze tepelné čerpadlo k topnému systému připojit pouze, pokud jsou splněny podmínky pro provoz tepelného čerpadla (průtok vody, objem vody v topném systému). Při provozu tepelného čerpadla nesmí docházet k omezení průtoku vody (např. regulačními ventily, zónovými ventily apod.).


Výkon tepelného čerpadla

Výrobci tepelných čerpadel uvádějí tzv. jmenovitý výkon při definovaných podmínkách, např. A7/W35 (kde A je teplota vzduchu 7 °C a W je teplota vody 35 °C). Dále se uvádí třída energetické účinnosti pro teplotu topné vody 35 °C (např. A+++) a 55 °C (např. A++). Jmenovitý výkon tepelného čerpadla slouží pro hrubé porovnání jednotlivých modelů tepelných čerpadel mezi sebou, ale nic neříká o tom, jaký výkon bude mít tepelné čerpadlo v podnulových teplotách. Proto vždy po dodavateli tepelného čerpadla požadujte výkonové tabulky nebo výkonové křivky pro různé teploty vzduchu a teploty topné vody. Pokud porovnáváte jednotlivé modely tepelných čerpadel mezi sebou, porovnávejte výkon tepelného čerpadla při výpočtové teplotě (např. -12 °C) a při max. teplotě vody (např. 50 °C). Uvidíte, jak se budou lišit výkony dvou různých tepelných čerpadel, které měly jmenovitý výkon při A7/W35 stejný. Zejm. tepelná čerpadla, která mají venkovní jednotku odvozenou z běžné klimatizace trpí velkým poklesem výkonu (pokles až 50 %) v podnulových teplotách. 

Tepelná čerpadla Mitsubishi Electric z řady Power Inverter mají při teplotě -15 °C až 90 % jmenovitého výkonu a tepelná čerpadla Mitsubishi Electric z řady Zubadan Inverter mají při teplotě -15 °C dokonce 100 % jmenovitého výkonu.


Hluk tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou potenciálním zdrojem hluku a je nutné tento fakt brát v úvahu při jejich instalaci. Výrobci tepelných čerpadel uvádějí hluk různě. Někdo uvádí hladinu akustického tlaku, někdo uvádí hladinu akustického výkonu. Je velmi obtížné se v údajích vyznat. Renomovaní výrobci tepelných čerpadel uvádí hladinu akustického výkonu dle EN 12 102. Zde je nutné podotknout, že tato hodnota není max. hlučností tepelného čerpadla. Požadujte proto po dodavateli tepelného čerpadla vždy hladinu max. akustického výkonu tepelného čerpadla a tuto hodnotu použijte případně jako podklad pro akustickou studii tam, kde je to nezbytné. Ptejte se také dodavatele tepelného čerpadla, zda obsahuje akustické spektrum tepelného čerpadla tzv. tónovou složku. Pokud ano, znamená to o 5 dB přísnější hlukový limit v případě posuzovaní instalace tepelného čerpadla ze strany hygieny (při měření apod.).

Tepelná čerpadla Mitsubishi Electric jsou vybavena jedním velkým axiálním ventilátorem a akustickým krytem kompresoru. Kompresor je kvalitně pružně uložen. Akustické spektrum neobsahuje tónovou složku Díky tomu jsou tepelná čerpadla Mitsubishi Electric velmi tichá.


Konstrukce a kvalita venkovní jednotky tepelného čerpadla

Aktuálně na trhu v ČR působí před 120 firem dodávajících tepelné čerpadla. Vedle renomovaných firem s historií jsou na trhu firmy bez historie dodávající výrobky pochybné kvality. Koupě tepelného čerpadla je vážné rozhodnutí, proto nehleďte pouze na cenu. Ptejte se dodavatele na záruky, na dostupnost servisu a náhradních dílů. Porovnejte si rozměry a hmotnost venkovní jednotky tepelného čerpadla. Nápadně malá a lehká venkovní jednotka může znamenat, že kupujete „klimatizaci“ a ne skutečné tepelné čerpadlo.

Mitsubishi Electric patří k leaderům ve vývoji účinných a tichých tepelných čerpadel a disponuje širokou sítí servisních partnerů v ČR a SR. Dostupnost náhradních dílů je zaručena i 10 let po ukončení výroby. Výrobky Mitsubishi Electric se prodávají celosvětově a k dispozici je široká komunita uživatelů.


Konstrukce vnitřní jednotky tepelného čerpadla

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla by měla obsahovat důležité komponenty, jako je oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil, filtr, elektrický bivalentní zdroj, průtokoměr, automatická regulace s českým menu. Někteří výrobci nabízení vnitřní jednotky bez těchto komponent a proto mají nižší cenu. Pokud uvažujete o tepelném čerpadlu, které je složeno z venkovní jednotky renomovaného výrobce a vnitřní jednotku dodává lokální výrobce, vždy se ptejte jak je vyřešeno ovládání tepelného čerpadla. Není nic horšího, než když po pár letech zjistíte, že jste bez podpory, protože lokální výrobce již neexistuje nebo se věnuje jiné činnosti.


Regulace tepelného čerpadla

Regulace by měla být vybavena českým menu a uživatel by měl mít přístup do všech úrovní nastavení a měl by mít možnost provést update firmware regulátoru. Standardem je dnes možnost dálkového sledování a ovládání tepelného čerpadla přes Internet aplikací v mobilním telefonu, stejně jako funkce SG Ready pro spolupráci tepelného čerpadla s FVE. Nejúspornějšího provozu tepelné čerpadlo dosahuje při ekvitermní regulaci teploty topné vody nebo auto adaptivní regulaci (ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty).

Regulace tepelného čerpadla Mitsubishi Electric umožňuje nezávislé řízení dvou topných zón, obsahuje funkce SG Ready i ekvitermní regulaci a auto adaptivní regulaci stejně jako měnu v ČJ. Nastavení tepelného čerpadla je snadné a jsou k dispozici různé video návody a apod. Provozní data tepelného čerpadla se ukládají na SD kartu, což usnadňuje případný servis.