City Multi 2-trubkový VRF systém (R2 serie)

City Multi 2-trubkový VRF systém (R2 serie)

City Multi VRF R2 systém je světově unikátní technologie, která umožňuje použitím klasického dvoutrubkového VRF systému provozovat připojené klimatizační jednotky zároveň v režimu chlazení i vytápění a přitom mezi nimi ještě rekuperovat teplo.

Energie odebíraná z ochlazovaných místností se neodvádí do okolí, ale využívá se k vytápění místností, kde je teplo potřeba. V budovách se serverovnami, datacentry a technickými místnostmi je celoročně nutné zajistit chlazení. Zde se technologie R2 hodí obzvláště. Každou jednotlivou vnitřní jednotku lze provozovat nezávisle v režimu vytápění či chlazení.

Výhody na první pohled
- Vyšší komfort: Možnost nezávislého využívání každé jednotlivé vnitřní jednotky v režimu vytápění či chlazení.
- Energetická účinnost: Díky využití odpadního tepla lze v závislosti na potřebě chlazení a vytápění snížit náklady na energie až o 50 %.

Oddělování fází chladiva v BC controlleru
Součástí systému VRF R2 jsou separační jednotky, tzv. BC controllery, v nichž se provádí oddělování fází chladiva v jediném centrálním uzlu celého zařízení. BC controller je tedy centrálním oddělovačem chladiva, který slouží jako společný přepojovací uzel mezi venkovními a vnitřními jednotkami. Toto zařízení odděluje fáze chladiva podle aktuálních požadavků: plynné skupenství pro vytápění a kapalné skupenství pro chlazení. Kompaktní rozbočovač umožňuje připojit více vnitřních jednotek k vnější jednotce a efektivně distribuuje chladivo pro účely vytápění (plynná fáze) a ochlazování (kapalná fáze). V režimu se souběžným vytápěním i chlazením se proto podle obou provozních stavů zařízení rozlišuje mezi režimem „s převládajícím vytápěním“ a režimem „s převládajícím chlazením“. To znamená následující: Většina jednotek připojených ke společné venkovní jednotce se nachází v režimu vytápění, resp. chlazení.

Instalace BC-Controllerů
Použitím kompaktního BC-Controlleru lze připojit více vnitřních klimatizačních jednotek na jednu venkovní jednotku a efektivně tak rozdělit chladivo mezi vnitřními jednotkami, podle požadavku na vytápění (plynné chladivo) a na chlazení (kapalné chladivo). Vzhledem k tomu, že všechny vnitřní jednotky jsou připojeny přímo k BC controlleru, není u série R2 nutné pro vnitřní jednotky používat žádný centrální rozdělovač chladiva. Instalace je zjednodušena na maximum, a díky tomu jsou téměř vyloučeny potenciální netěsnosti.

Současné chlazení a vytápění s až 50 vnitřními jednotkami
Do jednoho chladivového okruhu mohou být připojeny až 12 BC-Controllery (1x hlavní – master, 11x podřadný – slave). Proto je možné připojit do jednoho chladivového systému až 50 vnitřních jednotek.

Chladivo v kapalné i plynné fázi ve společném potrubí
Chladiva v kapalné i plynné fázi je ve společném potrubní. Přítomnost obou těchto fází chladiva v propojovacím potrubí mezi venkovní jednotkou a ovladačem BC je umožněna udržováním přesných hodnot tlaku a teploty.
 
Systém se správným připojením
Při použití technologie tepelného čerpadla VRF R2 lze nainstalovat kompletní zařízení pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a větrání plně na bázi obnovitelných zdrojů energie v rámci jednoho společného systému. Díky rekuperaci odpadního tepla a jeho transformaci prostřednictvím patentované technologie R2 lze v létě využít odpadní teplo například k ohřevu teplé vody. Ekonomickou výhodnost tohoto systému z hlediska provozních nákladů lze doložit mnoha příklady.

Vysoce účinné řešení, dotažené ještě dále
Na základech osvědčené technologie R2 vyvinul výrobce Mitsubishi Electric první hybridní systém VRF s funkcí současného chlazení a vytápění s využitím odpadního tepla (rekuperací).