Invertorové technologie pro optimální řízení výkonu

Invertorové technologie pro optimální řízení výkonu

Mitsubishi Electric určuje trendy v oblasti invertorových technologií a je v tomto odvětví celosvětovým technologickým lídrem.

Investice, která se vyplatí
Mitsubishi Electric určuje trendy v oblasti invertorových technologií a je v tomto odvětví celosvětovým technologickým lídrem. Invertorová technologie je nejpokročilejším řešením, protože se otáčky kompresoru vždy přesně přizpůsobují aktuálně požadovanému chladicímu výkonu. Tato plynulá regulace a připravenost poskytovat výkon podle momentální potřeby umožňuje mimořádně hospodárný provoz s nejvyšší možnou účinností. Je zabráněno vypínání a opětovnému spouštění kompresoru, což jednak šetří náklady, ale má také pozitivní vliv na životnost celého zařízení. V závislosti na konkrétní oblasti použití jsou k dispozici čtyři typy invertorů.

Mr. Slim Standard Inverter
Venkovní jednotky systémů Standard Inverter série Mr. Slim nabízejí atraktivní vstup do světa invertorových technologií. Venkovní jednotky se dodávají v provedeních na 230 V, 50 Hz a 400 V, 50 Hz. Délka potrubí chladiva až 70 m, převýšení až 30 m. Všechna zařízení velikostí 100–140 ve třífázovém provedení. Technologie Replace pro náhradu starých zařízení s chladivem R22

Mr. Slim Power Inverter
Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Receiver k podchlazení chladiva a dvěma individuálně nastavitelným expanzním ventilům pracují tato zařízení v každém provozním stavu v optimálním rozsahu. To se odráží také v zařazení těchto zařízení do lepších energetických tříd. Podle připojené vnitřní jednotky se pro vytápění a chlazení dosahuje zařazení do energetické třídy až A++. Navíc poskytují díky nízké hladině hluku a značné délce vedení chladiva až 100 m flexibilní možnosti instalace.

Mr. Slim a City Multi Zubadan Inverter
Díky patentované invertorové technologii Zubadan dosahují zařízení série Mr. Slim a City Multi VRF dostatečného výkonu i při nízkých venkovních teplotách. Zařízení podávají plný výkon ještě při teplotě -15 °C a oblast použití byla rozšířena až do teploty -25 °C. Díky tomu je jakákoliv předimenzování zařízení určených pro vytápění zbytečné. Tato zařízení navíc přesvědčují svou optimalizovanou charakteristikou při rozmrazování. Mezi jednotlivými rozmrazovacími cykly lze nyní nastavit interval až 150 minut, přičemž trvání jednoho odmrazovacího cyklu bylo v porovnání se stávajícími zařízeními zkráceno o 50 %.