Dotácie na tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric

Dotácie na tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric

Teraz vďaka projektom “Zelená domácnosť” a “Obnov dom” máte aj vy možnosť mať získať dotáciu 3400 Eur alebo až 5700 Eur na tepelné čerpadlo vzduch-voda, ale aj dotáciu na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Využite dotácie z programu Zelená domácnostiam II

Náklady na vykurovanie môžete výrazne znížiť vďaka inštalácii tepelného čerpadla vzduch – voda. S využitím štátnej dotácie môžete získať obnoviteľný zdroj za bezkonkurenčnú cenu a so skvelou návratnosťou investície.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je v súčasnosti ideálnym riešením pre veľkú väčšinu domácností. Okrem ekonomických výhod patrí medzi najekologickejšie zdroje vykurovania, keďže využíva teplo vonkajšieho prostredia a pre svoj chod potrebuje len relatívne malé množstvo elektrickej energie. Tú môže napríklad vyrobiť fotovoltická elektráreň na streche. Tepelné čerpadlá tak prispievajú k ochrane klímy a znižovaniu uhlíkovej stopy domácnosti. Predpokladom pre inštaláciu je nízkoteplotný vykurovací systém a  kvalitná tepelná izolácia.

Tepelné čerpadlá môžete teraz získať so štátnou dotáciou, vďaka úspešnému programu Zelená domácnostiam II. Inštalácie tepelných čerpadiel v rodinných domoch budú podporené len v prípade, ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Len oprávnené výdavky
Podpora pokrýva len oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktorými podľa SIEA sú:

-       tepelné čerpadlo;
-       akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
-       zemné vrty;
-       komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
-       montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
-       montážne práce;
-       skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Teraz je najvyšší čas na prípravu! Inštalujeme a zákazníkom pripravujeme podklady na bezproblémové získanie dotácie. Vyplňte Chcem ponuku, dohodneme všetko potrebné – návrh riešenia, fotodokumentácia, technická prehliadka, žiadosti...


Okrem dotácie “Zelená domácnostiam” sa v roku 2022 rozbehol aj projekt “Obnov dom”. Je zameraný na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti starších domov - kolaudácia pred rokom 2012. To je možné pokryť 50% z oprávnených nákladov na tepelné čerpadlo vzduch-voda ale aj vzduch-vzduch. Z programu “Obnov dom”:

  1. tepelné čerpadlo
     
    • voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda  950 Eur/kW,  maximálne 11 400 Eur


čiže pri tepelnom čerpadle vzduch voda je max výška dotácie až 5700 Eur


  • vzduch-vzduch 420 Eur/kW,  maximálne 5 040 Eur


Zariadenia zaradené do dotačného programu pojdu podľa zoznamu pre program “Zelená domácnostiam”Typ zariadenia                                            
SUHZ-SW45VA                                   
PUHZ-SW50VKA                                 
PUHZ-SW120VHA                           
PUHZ-SW120YHA                           
PUHZ-SW100VHA                             
PUHZ-SW100YHA                             
PUHZ-SW200YKA                             
PUHZ-SW160YKA                             
PUHZ-SHW80VAA                             
PUHZ-SHW80YAA                             
PUHZ-SHW112VAA                         
PUHZ-SHW112YAA                           
PUHZ-SW75VAA
PUHZ-SW75YAA
PUHZ-SW100VAA
PUHZ-SW100YAA
PUHZ-SHW140YHA
PUHZ-SHW112YHA
PUHZ-SHW230YKA2
NOVINKA  SUZ-SWM60VA
NOVINKA  EHGT17D-YM9ED
NOVINKA PUD-SHWM60VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM80VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM80YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM100VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM100YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM120VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM120YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM140VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM140YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM100VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM100YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM120VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM120YAA*** + E*S****-*M*D 
Výška dotácie (Eur)

1 700 €
1 530 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 264 €
3 264 €
3 400 €
3 400 €
2 448 €
2 448 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
2 244 €
3 400 €
2 040 €
2 720 €
2 720 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €

3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu TČ v rodinnom dome