ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Dotácie na tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric

Dotácie na tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric

Teraz vďaka projektu Zelená domácnosť máte aj vy možnosť mať preplatenú polovicu nákladov na inštaláciu a hodnotu tepelného čerpadla

Využite dotácie z programu Zelená domácnostiam II

Náklady na vykurovanie môžete výrazne znížiť vďaka inštalácii tepelného čerpadla vzduch – voda. S využitím štátnej dotácie môžete získať obnoviteľný zdroj za bezkonkurenčnú cenu a so skvelou návratnosťou investície.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je v súčasnosti ideálnym riešením pre veľkú väčšinu domácností. Okrem ekonomických výhod patrí medzi najekologickejšie zdroje vykurovania, keďže využíva teplo vonkajšieho prostredia a pre svoj chod potrebuje len relatívne malé množstvo elektrickej energie. Tú môže napríklad vyrobiť fotovoltická elektráreň na streche. Tepelné čerpadlá tak prispievajú k ochrane klímy a znižovaniu uhlíkovej stopy domácnosti. Predpokladom pre inštaláciu je nízkoteplotný vykurovací systém a  kvalitná tepelná izolácia.

Tepelné čerpadlá môžete teraz získať so štátnou dotáciou, vďaka úspešnému programu Zelená domácnostiam II. Inštalácie tepelných čerpadiel v rodinných domoch budú podporené len v prípade, ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Len oprávnené výdavky
Podpora pokrýva len oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktorými podľa SIEA sú:

-       tepelné čerpadlo;
-       akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
-       zemné vrty;
-       komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
-       montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
-       montážne práce;
-       skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Teraz je najvyšší čas na prípravu! Inštalujeme a zákazníkom pripravujeme podklady na bezproblémové získanie dotácie. Vyplňte Chcem ponuku, dohodneme všetko potrebné – návrh riešenia, fotodokumentácia, technická prehliadka, žiadosti...

Typ zariadenia                                            
SUHZ-SW45VA                                   
PUHZ-SW50VKA                                 
PUHZ-SW120VHA                           
PUHZ-SW120YHA                           
PUHZ-SW100VHA                             
PUHZ-SW100YHA                             
PUHZ-SW200YKA                             
PUHZ-SW160YKA                             
PUHZ-SHW80VAA                             
PUHZ-SHW80YAA                             
PUHZ-SHW112VAA                         
PUHZ-SHW112YAA                           
PUHZ-SW75VAA
PUHZ-SW75YAA
PUHZ-SW100VAA
PUHZ-SW100YAA
PUHZ-SHW140YHA
PUHZ-SHW112YHA
PUHZ-SHW230YKA2
NOVINKA  SUZ-SWM60VA
NOVINKA  EHGT17D-YM9ED
NOVINKA PUD-SHWM60VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM80VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM80YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM100VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM100YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM120VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM120YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM140VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SHWM140YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM100VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM100YAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM120VAA*** + E*S****-*M*D
NOVINKA PUD-SWM120YAA*** + E*S****-*M*D 
Výška dotácie (Eur)

1 700 €
1 530 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 264 €
3 264 €
3 400 €
3 400 €
2 448 €
2 448 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
2 244 €
3 400 €
2 040 €
2 720 €
2 720 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €

3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €
3 400 €

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu TČ v rodinnom dome